Naše produkty

01 maslo trad 100g

Školské mlieko

Info o projekte       Sútaž   

Facebook

Nájdete nás už aj na Facebooku

Články

Školské mlieko

skolske-mlieko-plagat-skoly Školský mliečny program

Chceme našim deťom zabezpečiť v školách kvalitné, chutné a hlavne zdravé produkty, preto sme od 02. 09. 2013 súčasťou projektu školské mlieko. Naším hlavným cieľom je podpora zdravej výživy na školách.

Školský mliečny program je určený pre všetkých  žiakov MŠ, ZŠ a SŠ.  V školskom mlieku  ide predovšetkým o  podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v škôlkach  a pre žiakov v školách, ktorá je zabezpečovaná z finančných prostriedkov EÚ a národných zdrojov.

Podmienky zapojenia sa do školského mliečneho programu: 

  • Kontaktovať mliekareň KOLIBA : 

Renáta Šimoníková  - 0911 341 764, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  • Následne je potrebné podpísať zmluvu s našou spoločnosťou  o zabezpečení mliečnych výrobkov pre školský program. Škola nesmie mať podpísané 2 zmluvy na dodávku výrobkov v rámci programu školské mlieko. 

 

Podmienky, ktoré musí škola dodržať a písomne sa zaviaže: 

Mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje finančná pomoc (dotácia dodávateľovi) nebude používať pri príprave bežných  jedál.  (Za prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka. Pridanie napr. kakaa, ovocia, alebo marmelády do mlieka, alebo mliečnych produktov sa nepovažuje za prípravu jedla a je teda povolené.)

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v ich škole/predškolskom zariadení

U mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov

Neprekročí maximálnu dennú dávku v zmysle platného nariadenia na žiaka a deň 

(Buď 250 ml a menej mlieka alebo iného výrobku zaradeného do mliečneho programu na žiaka a deň.) 

Pri predaji, resp. zúčtovávaní  výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach neprekročí maximálne úhrady platené žiakom/deťmi v predškolských zariadeniach, stanovené nariadením vlády č. 189/2017

Škola/predškolské zariadenie nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov.

Zaslať vyhlásenie a hlásenie o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov v zmysle aktuálne platnej legislatívy za obdobia od 1. septembra do 31. decembra, od 1. januára do 31. marca a od 1.apríla do 30. júna aktuálneho školského roku

Aktuálne nariadenie pre šk. rok 2017/2018  predstavuje metodický pokyn - príručka A-B školské programy časť B školské mlieko:

AKTUÁLNE NARIADENIE 

 

Kontakty: 

Sekretariát :  045 5245 100

Renáta Šimoníková: 0911 341 764  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

--

www.kolibamilk.sk 

www.kolibamilk.sk/sk/skolske-mlieko

http://www.apa.sk/skolske-mlieko

 

Tešíme sa na spoluprácu!

Podmienky zapojenia sa do školského mliečneho programu:

1. Kontaktovať mliekareň KOLIBA :

 

    Renáta Šimoníková  - 0911341 764 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

2.  Následne je potrebné podpísať zmluvu s našou spoločnosťou  o zabezpečení mliečnych   výrobkov pre         školský program.. Škola nesmie mať podpísané 2 zmluvy na dodávku výrobkov v rámci programu    školské mlieko.

 

3.  Podmienky, ktoré musí škola dodržať a písomne sa zaviaže:

·         mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje finančná pomoc  ( dotácia ) dodávateľovi  nebude používať pri príprave bežných  jedál.  (Za prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka. Pridanie napr. kakaa, ovocia, alebo marmelády do mlieka, alebo mliečnych produktov sa nepovažuje za prípravu jedla a je teda povolené.)

·         výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v ich škole/predškolskom zariadení

·         u mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov

·         neprekročí maximálnu dennú dávku v zmysle platného nariadenia na žiaka a deň

( buď 250 ml a menej mlieka alebo iného výrobku zaradeného do mliečneho programu  na žiaka a deň)

·         pri predaji, resp. zúčtovávaní  výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach neprekročí maximálne úhrady platené žiakom/deťmi v predškolských zariadeniach, stanovené nariadením vlády č. 245 zo 17. Augusta 2016

·         škola/predškolské nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov na základe §3 ods. 9 nariadenia vlády č. 339/2008

·         zaslať vyhlásenie a hlásenie o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov  v zmysle aktuálne platnej legislatívy za obdobia od 1. septembra do 31. decembra, od 1. januára do 31. marca a od 1.apríla do 30. júna aktuálneho školského roku

  

Aktuálne nariadenie pre šk. rok 2016//2017  predstavuje metodický pokyn: Príručka pre žiadateľov [1]

 

Tlačivá platné pre šk. rok 2016/2017

 

1.      Cenník 

2.      Objednávka

3.      Záväzné vyhlásenie[2] - príloha E

4.      Hlásenie školy o spotrebe – príloha D

5.      Mesačný výkaz školského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov dodávaných v rámci programu školské mlieko – príloha I

6.      Čestné prehlásenie – tlačivo pri prenose

7.      Manuál na vypĺňanie potrebných tlačív

8.      Príručka pre žiadateľov

 

 

Kontakty:

www.kolibamilk.sk

www.kolibamilk.sk/sk/skolske-mlieko

http://www.apa.sk/skolske-mlieko

 

 

Sekretariát :  045 5245 100

 

Renáta Šimoníková  0911 341 764 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu![1] Prelinkovať:  http://www.apa.sk/download/10668

[2] http://www.apa.sk/skolske-mlieko/prirucka-pre-ziadatelov-skolsky-mliecny-program-pre-skolsky-rok-2016-2017-s-ucinnostou-od-02-09-2016/7888

Mliečna pohoda bez hraníc