Naše produkty

01 maslo trad 100g

Školské mlieko

Info o projekte       Sútaž   

Facebook

Nájdete nás už aj na Facebooku

Koliba v priebehu času

Koliba, a.s. od roku 1992 až po súčasnosť.

 • Štyria súrodenci Malatincovci sa rozhodli postaviť v Hriňovej mliekareň. Výstavba 	začala v júli 1992 a prevádzka bola otvorená 1. apríla 1993.
 • Od začiatku sa používali technologické zariadenia pre príjem mlieka, pasterka, plnička 	sáčkového mlieka, vane na výrobu hrudky a tvarohu, zmáselňovač, balička na maslo, chladiarenské zariadenia. Výrobky Kolibka a smotana sa vyrábali a balili ručne.
 • Nákup mlieka sa postupne zvyšoval. Kapacita mliekarne už nestačila. Podnik sa rozšíril o 	novú výrobnú halu , sklady a kancelárske priestory. Zmodernizovali sa technologické zariadenia, zaviedol sa plyn. Počet zamestnancov sa rapídne zvýšil kvôli nepretržitej prevádzke.
 • Začala sa používať nová balička syrov a tým sa sortiment výrobkov rozšíril o porciované syry. 	Výrobky sa začali vyvážať aj do zahraničia – Maďarsko a Česká republika.
 • Zmenil sa spôsob predaja. K nočnému rozvozu sa pridal denný rozvoz - ambulantný predaj. 	Zakúpili sa tranzitné motorové vozidlá. Pracovníci, ktorí pracovali ako obchodní zástupcovia 	začali tovar aj rozvážať a ponúkať po regiónoch, ktoré im boli pridelené.
 • Milénium sa začalo vznikom novej spoločnosti s novou právnou formou - Koliba a.s.
 • Na každý výrobok sa zaviedol systém HACCP, ktorým sa zabezpečuje kvalita a zdravotná nezávadnosť celého výrobného procesu. Denne sa vykonávajú skúšky vo vlastnom laboratóriu. Zároveň je zavedený stály veterinárny dozor. Vysoký stupeň kvality pri výrobe prírodných syrov napomáha pri predaji našich výrobkov. S obchodnými partnermi máme dobré obchodné vzťahy, výrobky je možné zakúpiť aj v niekoľkých obchodných reťazcoch.
 • Do sortimentu pribudol strúhaný syr.
 • Na základe požiadaviek EÚ bola zrekonštruovaná a zároveň aj rozšírená celá prevádzka 	mliekarne. Vďaka tejto rozsiahlej investícii sme vytvorili podmienky na zvýšenie výrobnej kapacity. Všetky 	nové procesy sa začali riadiť plnoautomaticky, čím sa fyzická práca zamestnancov znížila na 	minimum. Štátnou veterinárnou správou bolo spoločnosti pridelené schvaľovacie číslo 4-6-21, čo 	umožňuje vývoz výrobkov do krajín EÚ.
 • Spúšťa sa nová technológia na ďalšie spracovanie srvátky a z nej sa vyrába srvátkový syr 	Ricoletka. Expanduje sa do ďalšej krajiny a 9. 11. 2006 bola založená dcérska spoločnosť SC Koliba 	SRL v Rumunsku.
 • V mesiaci máj sa spúšťa plnoautomatická syráreň na výrobu salámových syrov údených 	a neúdených. začala sa zahusťovať srvátka na novej technológii odparky. Prešlo sa recertifikáciou systému manažérstva kvality STN ISO 9001:200, zaviedol sa systém 	manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 a spoločnosti bol pridelený certifikačným 	orgánom ASTRAIA Certifikation s.r.o, Nitra certifikát.
 • Najväčšou udalosťou bolo zavedenie eura na Slovensku. Spoločnosť sa aktívne na tento 	príchod začala pripravovať už v predchádzajúcom roku. Preto bol hladký, plynulý a nesprevádzali ho žiadne zásadné problémy. Vo výrobnom úseku sa spustila plnoautomatická balička na syry. Zmodernizovala sa 	technológia na výrobu Ricoletky. Bol zavedený nový informačný systém SAP.
 • V našom areáli funguje nové moderné logistické centrum, ktoré spĺňa najprísnejšie požiadavky a normy na kvalitatívne uskladnenie výrobkov. Pozostáva z výrobného skladu, mraziacej komory, chladiaca komora a suchého skladu. Okrem využitia na uskladnenie vlastných výrobkov, sa skladové priestory ponúkajú aj na prenájom ďalším spoločnostiam.
 • Za najefektívnejšie dodržiavaný certifikovaný manažérsky systém, v kategórii „stredný podnik“.
 • Spoločnosť oslavuje svoje 20. výročie vzniku. V tomto roku získava ocenenie štátnej a veterinárnej správy – Syrový valibuk.
 • Spolupráca s Maďarskom je natoľko intenzívna, že si vyžaduje založenie dcérskej spoločnosti Koliba Hungary Kft. Spoločnosť neustále pracuje na kvalite svojich výrobkov, o čom svedčí aj získanie označenia 	„Značka kvality Sk“, ktoré sa udeľuje potravinárskym produktom.

Mliečna pohoda bez hraníc