Naše produkty

01 maslo trad 100g

Školské mlieko

Info o projekte       Sútaž   

Facebook

Nájdete nás už aj na Facebooku

Značka kvality


znacka-kvality-logoZnačka kvality SK označuje kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritéria podľa zásad značky za dodržania  národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ, za dodržania výrobcom deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Tento rok naša spoločnosť získala ocenenie Značka kvality pre tieto výrobky:

hriovsk tehla 45 web 18 hriovec webKarpatsky blok-01

Mliečna pohoda bez hraníc